Zmluvy

 1. Potvrdenie o modifikácií flexibiznis účtu
  služba internebanking
 2. Zmluva o bežnom účte s VÚB a.s.
 3. Kúpna zmluva
  Pozemok pre Dom nádeje
 4. Zmluva o sprostredkovaní služieb
  Stravné lístky VAŠA
 5. Zmluva o spolupráci
  SSUC PSK - údržba komunikácií
 6. Zmluva INSA
  Likvidácia nebezpeč.odpadu
 7. Dodatok k Zmluve INSA
  Likvidácia nebezpečného odpadu
 8. Zmluva o dielo
  Oprava schodov a chodníka
 9. Zmluva Napur.Pack, a.s.
  Zmluva o zabezpečení nakladania s odpadmi z obalov
 10. Zmluva o dielo
  Výstavba kamerového systému v obci Ďurďoš
 11. Dodatok č.1, Kamtel, s.r.o.
  Čl.VIII - ochrana osobných údajov
 12. Zmluva o dielo
  Výstavba kamerového systému v obci Ďurďoš
 13. ZOD - rekonštrukcia MR
  Oprava a rekonštrukcia obecného rozhlasu
 14. Zmluva Dom nádeje
  Zmluva na výstavbu Domu nádeje v obci Ďurďoš
 15. Zmluva Dom nádeje 4-6
  Zmluva na výstavbu Domu nádeje v obci Ďurďoš
 16. Zmluva Dom nádeje 7-9
  Zmluva na výstavbu Domu nádeje v obci Ďurďoš
 17. Zmluva o dielo - ASFALTER
  Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Ďurďoš
 18. Zmluva o dielo - ASFALTER - prístupová cesta
  ZOD č. 03/10/2018
 19. Zmluva PPA 1-3
  PPA - financovanie výstavby Domu nádeje
 20. Zmluva PPA 4-6
  PPA - financovanie výstavby Domu nádeje
 21. Zmluva PPA 7-9
  PPA - financovanie výstavby Domu nádeje

Kalendár

Prehľad noviniek:

Anketa:

Fotogaléria: