Zmluvy

 1. Potvrdenie o modifikácií flexibiznis účtu
  služba internebanking
 2. Zmluva o bežnom účte s VÚB a.s.
 3. Kúpna zmluva
  Pozemok pre Dom nádeje
 4. Zmluva o sprostredkovaní služieb
  Stravné lístky VAŠA
 5. Zmluva o spolupráci
  SSUC PSK - údržba komunikácií
 6. Zmluva INSA
  Likvidácia nebezpeč.odpadu
 7. Dodatok k Zmluve INSA
  Likvidácia nebezpečného odpadu
 8. Zmluva o dielo
  Oprava schodov a chodníka
 9. Zmluva Napur.Pack, a.s.
  Zmluva o zabezpečení nakladania s odpadmi z obalov
 10. zmluva o nájme nebytových priestorov
  Prenájom nebytových priestorov pre denný stacionár
 11. Zmluva o dielo
  Výstavba kamerového systému v obci Ďurďoš

Kalendár

Prehľad noviniek:

Anketa:

Fotogaléria: