Kontakt

Toto webové sídlo www.durdos.ocu.sk spravuje Obec  Ďurďoš a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obecný úrad
Obec Ďurďoš
Ďurďoš 36
094 31 Hanušovce nad Topľou

IČO: 00 332 364

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Vranov nad Topľou
Región: Šariš
Počet obyvateľov: 250
Rozloha: 613 ha
Prvá písomná zmienka v roku: 1363

Všeobecné informácie: obecdurdos@gmail.com
Podateľňa: obecdurdos@gmail.com
Starosta: Ing. Mikeľ Miroslav
Informácie o napĺňaní webového sídla: obecdurdos@gmail.com

Telefón:   057 445 23 20

Mobil:      0940 809 206

E-mail:     obecdurdos@gmail.com

 

Kompetencie:

Obec Ďurďoš  je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Ďurďoš je zriadený na Mestskom úrade v Hanušovciach nad Topľou.                     .

Úradné hodiny:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

7:30 – 14:30
7:30 -  15:30
7:30 – 17:00
7:30 – 12:00
voľný deň

 

 

 

 

 


Aktualizované 02.01.2018

Technický prevádzkovateľ: wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
Slovenská republika
Tel.: 055 644 25 35
e-mail: info@webex.sk

Kalendár

Prehľad noviniek:

Anketa:

Fotogaléria: