Faktúry

 1. PV 443/2014
  členské ZMOS 2015
 2. FČ 201501002
  Posypový materiál+doprava
 3. FČ 7500255971
  Služby mobilnej siete
 4. F 1590000498
  Stravné lístky VAŠA
 5. F2657001243
  Poistenie majetku obce
 6. F 150185
  Oprava VO - použitie motor.vozidla
 7. F 5915003007
  Poradca -ročný poplatok
 8. F 0182015
  Knihy - MS - poslanci
 9. F 25515
  Faktúra za dodané vrecia
 10. F 25415
  Fúra - harmonogram
 11. F 101915
  Fúra fa. za KO
 12. F 1591414
  Fúra fa. za hlásenie
 13. F 8220241521
  Zálohová platba energie
 14. FVT 1510032063
  Kúpa kosačky
 15. F 811016
  3SOFT - program, CD
 16. F 7501229374
  Fa za služby mobilnej siete
 17. F 150192
  Fa za zimnú údržbu Grodzin
 18. F 8770499431
  Fa za služby pevnej siete
 19. F 2151103421
  FA- SOZA ročný poplatok
 20. F 8220249926
  Zálohová platba energie
 21. F 150220
  Fa za použitie mot.vozidla - oprava osvetlenia
 22. F 172015
  ROD Fa za posyp.mat.+ doprava
 23. F 2015053
  Hurný - kontrola hasiacich prístrojov
 24. F 232915
  Fúra - odvoz ZKO
 25. F 1590800334
  VASA - fa za strav.lístky
 26. F 811041
  3SOFT - program, CD
 27. F150067
  MARIT - inštal.Ifosoft + doprava
 28. F 11150520
  Datatrade - Almanach obce
 29. F 3771473688
  Fa za služby pevnej siete
 30. F 7502193743
  Fa za služby mobilnej siete
 31. F 8220261498
  Zálohová platba energie
 32. F 400015
  Fúra - odvoz ZKO
 33. F 150340
  Fa za použitie mot.vozidla - oprava osvetlenia
 34. F 1505974
  Slovgram - odmeny verejný rozhlas
 35. F 5772428362
  Fa za služby pevnej siete
 36. F 7503160812
  Fa za služby mobilnej siete
 37. F 15035
  MGP - fa OS pri prev.pohrebiska
 38. F 0003062015
  ROS fa za reklam.služby
 39. F SK 0522015
  Odpadkový kôš- plast. 120l
 40. F 077341
  Fa za služby pevnej siete
 41. F 7504126487
  Fa za služby mobilnej siete
 42. F 0003972015
  ROS fa za reklam.služby
 43. F 510005757
  Allianz - poistenie hnuteľných vecí obce
 44. F 293215
  Fúra fa. za hlásenie
 45. F 510005715
  Poistenie majetku obce
 46. F 693915
  Odvoz VKK
 47. F 645415
  Fúra - odvoz ZKO
 48. FO 15156
  Fa Ozón zneškodnenie odpadu
 49. F 4774370275
  Fa za služby pevnej siete
 50. F 20150002
  Karem - Fa za vyhotovenie PD Dom Nádeje
 51. F 0000017
  Bakalar - Fa za zasklnenie vytríny
 52. F 20150270
  Fa OPS- Bystré, vývoz kontajnera
 53. F 2521039457
  Fa Slovakia Energy - vyučovanie plynu
 54. F 711015
  Fúra fa. za hlásenie
 55. F 812515
  Fúra - odvoz ZKO
 56. F 3775319841
  Fa za služby pevnej siete
 57. F 1590800849
  VASA - fa za strav.lístky
 58. F 1590003410
  VASA - fa za strav.lístky
 59. F 000852015
  Fa za vyhotovenie BP na ochranu osob. údajov
 60. F 470150003
  Fa za refund.výdavkov na MK
 61. F 191531814
  Fa za služby mobilnej siete
 62. F 2015066
  Fa právne poradenstvo
 63. FA 151627
  Doména, Webex medial, s.r.o.
 64. Fa 2015061
  GP , vypracovanie GP 762015
 65. Fa 8220311705
  Fa Slovakia Energy - zaloh. platba
 66. Fa 2015071030
  Fa Ekoprim - hut.materiál
 67. Fa 150163
  MARIT - inštal.Ifosoft + doprava
 68. Fa 948115
  Fúra - odvoz ZKO
 69. Fa 5776272521
  Fa za služby pevnej siete
 70. Fa 150817
  Fa za použitie mot.vozidla - oprava osvetlenia
 71. Fa 7507042822
  Fa za služby mobilnej siete
 72. Fa 150102656
  Printmania - toner HP
 73. Fa 315054
  Petromin - fa za štrk
 74. FV 1510039
  Gomastav, s.r.o., f za dlažbu a stav.materiál
 75. FV 32015
  Goč, fa za stav.práce - dlažba
 76. FV 150042
  Gomastav, s.r.o., fa za stav. materiál
 77. Fa 1077715
  Fúra - odvoz ZKO
 78. Fa 8777223710
  Fa za služby pevnej siete
 79. Fa 7508005944
  Fa za služby mobilnej siete
 80. Fa 2015144
  DM - SERVIS poplatok za licen. Kataster - NET
 81. FV 2015018
  Cpin - oprava MRV
 82. Fa 150923
  Fa za použitie mot.vozidla - oprava osvetlenia
 83. Fa 20150511
  VIP - CARD , inštruk. brožúra
 84. Fa 08515
  STATIC STUDIO, s.r.o., sprac. static. posúdenia
 85. Fa 1590801223
  VASA - predfa za strav.lístky
 86. FP 2016
  Faktúry prijaté 2016
 87. FP 2017
  Faktúry prijaté 2017
 88. FP 2018
  Faktúry prijaté 2018

Kalendár

Prehľad noviniek:

Anketa:

Fotogaléria: