Samospráva


Zväčšiť mapu

Adresa:
Obec Ďurďoš
č. 36
094 31   Ď u r ď o š

Telefón: +421 57 445 23 20
E-mail: obecdurdos@gmail.com

Starosta obce: Ing. Miroslav Mikeľ

Zástupca: Andrej Husák

Poslanci obce:
Andrej Husák
Jaroslav Guman
Jana Gumanová
PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD, MBA
Irena Verbovancová

Hlavná kontrolórka:  Anna Liberková, Ing.

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Vranov nad Topľou
Región: Šariš
IČO: 00332364
Počet obyvateľov: 250
Rozloha: 613 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1363

Kalendár

Prehľad noviniek:

Anketa:

Fotogaléria: